Så här använder du det här kommandot...


Slide Design Dialog

Sidformatmall

Visar sidformatmallar som kan användas i en sida. Välj en mall och använd den i den aktuella sidan genom att klicka på OK.

Byt bakgrundssida

Använder bildbakgrunden från den markerade bilden i alla bilder i ditt dokument.

Ta bort oanvända bakgrunder

Tar bort oanvända bildbakgrunder och presentationslayouter från ditt dokument.

Läs in...

Stötta oss!