Formatera celler

Anger egenskaperna för den markerade tabellen, till exempel, teckensnitt, teckensnittseffekter, ramlinjer och bakgrund.

Så här använder du det här kommandot...

På tabellraden klickar du på Tabellegenskaper.


Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Teckeneffekt

Ange vilka teckeneffekter du vill använda.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Stötta oss!