Filnamn

Infogar den aktiva filens namn. Namnet visas först när du har sparat filen.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Fält - Filnamn


Stötta oss!