Författare

Infogar förnamn och efternamn från listan med användardata i LibreOffice på den aktiva sidan.

Du kan redigera namnet genom att välja LibreOffice – Användardata.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Fält - Författare


Stötta oss!