Tid (fast)

Infogar aktuell tid på sidan som ett fast fält. Tiden uppdateras inte automatiskt.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Fält - Klockslag (fast)


Om du vill redigera ett infogat fält på sidan dubbelklickar du på fältet, ställer markören framför det första tecknet i fältet och väljer Redigera - Fält.

Stötta oss!