Datum (fast)

Infogar aktuellt datum på sidan som ett fast fält. Datumet uppdateras inte automatiskt.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Fält - Datum (fast)


Om du vill redigera ett infogat fält på sidan dubbelklickar du på fältet, ställer markören framför det första tecknet i fältet och väljer Redigera - Fält.

Stötta oss!