Fält

Visar vanliga fält som du kan infoga på sidan.

Om du vill redigera ett fält på sidan markerar du det och väljer Redigera - Fält.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Fält


Datum (fast)

Infogar aktuellt datum på sidan som ett fast fält. Datumet uppdateras inte automatiskt.

Datum (variabla)

Infogar aktuellt datum på sidan som ett variabelt fält. Datumet uppdateras automatiskt när du laddar om filen.

Tid (fast)

Infogar aktuell tid på sidan som ett fast fält. Tiden uppdateras inte automatiskt.

Klockslag (variabelt)

Infogar aktuell tid på sidan som ett variabelt fält. Tiden uppdateras automatiskt när du laddar om filen.

Författare

Infogar förnamn och efternamn från listan med användardata i LibreOffice på den aktiva sidan.

Sidnummer

Inserts the page number into the current slide or page. If you want to add a page number to every slide, choose View - Master and insert the page number field. To change the number format, choose - Properties - Page tab and then select a format from the list in the Layout Settings area.

Filnamn

Infogar den aktiva filens namn. Namnet visas först när du har sparat filen.

Stötta oss!