Översiktssida

Creates a new slide that contains an unordered list from the titles of the slides that follow the selected slide. The summary slide is inserted behind the last slide.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Översiktssida


Stötta oss!