Sidor från disposition

Skapar en ny sida från varje dispositionspunkt på högsta nivån (text en nivå under rubriktext i dispositionshierarkin) i den markerade sidan. Dispositionstexten blir rubrik på den nya sidan. Dispositionspunkter under den översta nivån på ursprungssidan flyttas upp en nivå på den nya sidan.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Sidor från disposition


Du kan bara använda kommandot Sidor från disposition om sidlayouten innehåller ett rubrikobjekt och ett dispositionsobjekt.

Om du vill behålla originalbilden väljer du Redigera - Ångra.

Stötta oss!