Insert /Objects from File

Gör det möjligt att infoga hela filen eller specifika element i filen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose

På verktygsraden Infoga klickar du på

Icon Insert Slide from File


Insert from File dialog

Så här infogar du specifika element från en fil:

  1. Click the plus sign next to the file name and select the elements you want to insert. Hold down to add to or Shift to expand your selection.

  2. Om du vill infoga filen som en länk väljer du Länk.

  3. Klicka på OK.

  4. Klicka på Ja i bekräftelserutan om du vill skala elementen så att de passar in på sidan, eller på Nej om du vill behålla elementens ursprungliga storlek.

Länk

Infogar en fil eller några filelement som en länk som uppdateras automatiskt när källfilen ändras.

Ta bort oanvända bakgrunder

Oanvända sidformatmallar infogas inte.

Stötta oss!