Kolumner

Infogar en ny kolumn till vänster om den aktiva cellen. Antalet infogade kolumner motsvarar antalet markerade kolumner. Befintliga kolumner flyttas åt höger.

Så här använder du det här kommandot...

I snabbmenyn till en cell väljer du Infoga - Kolumner


Stötta oss!