Edit Snap Line / Point

Bestämmer placeringen av den markerade stödpunkten eller stödlinjen i förhållande till sidans övre vänstra hörn.

Så här använder du det här kommandot...

Markera en stödpunkt eller stödlinje, öppna snabbmenyn och välj Redigera stödpunkt/stödlinje


Snap Object Dialog

Radera

Tar bort den markerade stödpunkten eller stödlinjen.

Stötta oss!