Rader

Infogar en ny rad ovanför den aktiva cellen. Antalet infogade rader motsvarar antalet markerade rader. Befintliga rader flyttas nedåt.

Så här använder du det här kommandot...

I snabbmenyn till en cell väljer du Infoga - Rader


Stötta oss!