Snap Point/Line

Infogar en stödpunkt eller stödlinje (kallas även hjälplinje) som du kan använda för att snabbt justera objekt. Stödpunkter och stödlinjer visas inte på utskrifter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Öppna en snabbmeny och välj Infoga stödpunkt/-linje


tip

Du kan dra en stödlinje från linjalerna och släppa den på sidan. Du kan ta bort en stödlinje genom att dra den tillbaka till linjalen.


Om du drar eller flyttar ett objekt nära en stödpunkt eller stödlinje så fästs det på plats.

Om du vill ange fästområdet väljer du i dialogrutan Alternativ.

Snap Object Dialog

Position

Anger positionen för en markerad stödpunkt eller stödlinje i förhållande till sidans övre vänstra hörn.

note

Du kan också dra en stödpunkt eller stödlinje till en ny position.


X-axel

Ange vilket mellanrum du vill ha mellan stödpunkten eller stödlinjen och sidans vänstra kant.

Y-axel

Ange vilket mellanrum du vill ha mellan stödpunkten eller stödlinjen och sidans övre kant.

Typ

Ange vilken typ av fästobjekt du vill infoga.

Punkt

Infogar en stödpunkt.

Vertikal

Infogar en vertikal stödlinje.

Horisontell

Infogar en horisontell stödlinje.

Stötta oss!