Sidhuvud och sidfot

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


Dialogrutan Sidhuvud och sidfot innehåller följande flikar:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Infoga på bild

Ange vilka element som ska ingå på bilderna.

Sidhuvud

Lägger till texten som du anger i rutan Sidhuvudstext längst upp på bilden.

Sidhuvudstext

Lägger till texten du skriver in överst i bilden.

Datum och tid

Lägger till datum och tid i bilden.

Fast

Visar det datum och den tid som du anger i textrutan.

Variabel

Visar datum och tid då bilden skapades. Välj ett datumformat i listan.

Språk

Välj språk för datum och tidsformat.

Sidfot

Lägger till texten som du anger i rutan Sidfotstext längst ned på bilden.

Sidfotstext

Lägger till texten du skriver in längst ned på bilden.

Bildnummer / Sidnummer

Infogar bildnumret eller sidnumret.

Visas inte på första bilden

Visar inte den information du angett på första bilden i presentationen.

Använd på alla

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

Överta

Använder de aktuella inställningarna på de markerade bilderna.

Stötta oss!