Bakgrund

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide - Master Elements.


Stötta oss!