Bildskärmspresentation

Starts your slide show.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

På verktygsraden Infoga klickar du på

Slide Show Icon

Bildskärmspresentation


Du kan ange inställningar för att köra en diabildsvisning i dialogrutan Bildskärmspresentation - Presentationsinställningar.

Ange om en presentation ska starta med den aktuella bilden eller med första bilden på – LibreOffice Impress – Allmänt.

Du startar bildskärmspresentationen genom att göra något av följande:

Stötta oss!