Anteckningssidor

Byter till vyn för anteckningssida, där du kan infoga anteckningar på bilderna. Anteckningar är dolda för åhörarna när du gör din presentation.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Normal.


Stötta oss!