Bildsortering

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Slide Sorter.


Stötta oss!