Bildsortering

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Visa - Bildsortering


Ordna dior på diabordet

Använda kortkommandon i LibreOffice Impress

Stötta oss!