Disposition

Växlar till dispositionsvyn där du kan flytta om bilder och redigera bildrubriker och andra rubriker.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Outline.


Raden Textformatering innehåller följande ikoner för sidrubriker:Nivå uppåt, Nivå nedåt, Flytta uppåt och Flytta nedåt. Om du vill flytta sidrubriker med tangentbordet placerar du pekaren i början av en rubrik och flyttar rubriken en nivå nedåt i hierarkin genom att trycka på Tabb-tangenten. Om du vill flytta uppåt en nivå trycker du på Skift+Tabb.

Den översta dispositionsnivån motsvarar sidrubriker, och de lägre nivåerna motsvarar sidornas rubriker.

Stötta oss!