Presentation

Vanliga kommandon för sidor.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Presentation.


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Bildlayout

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Duplicera sida

Infogar en kopia av den aktuella sidan efter den aktuella sidan.

Sidor från disposition

Skapar en ny sida från varje dispositionspunkt på högsta nivån (text en nivå under rubriktext i dispositionshierarkin) i den markerade sidan. Dispositionstexten blir rubrik på den nya sidan. Dispositionspunkter under den översta nivån på ursprungssidan flyttas upp en nivå på den nya sidan.

Bildskärmspresentation

Starts your slide show.

Stötta oss!