Linjal

Visar eller döljer linjaler längst upp och längst till vänster i arbetsområdet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Rulers.


Du kan använda linjaler för att placera objekt i arbetsområdet, ange styckeindrag eller dra ut hjälplinjer på sidan.

Stötta oss!