Redigera fält

Redigerar egenskaperna hos ett infogat fält. Om du vill redigera ett infogat fält dubbelklickar du på det.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Redigera - Fält...


Fälttyp

Anger typ av fält.

Fast

Visar fältets innehåll när fältet infogades.

Variabel

Visar fältets aktuella värde.

Språk

Välj språk för fältet.

Format

Välj ett visningsformat för fältet.

Please support us!