Redigera fält

Redigerar egenskaperna hos ett infogat fält. Om du vill redigera ett infogat fält dubbelklickar du på det.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Fields.


Fälttyp

Anger typ av fält.

Fast

Visar fältets innehåll när fältet infogades.

Variabel

Visar fältets aktuella värde.

Språk

Välj språk för fältet.

Format

Välj ett visningsformat för fältet.

Stötta oss!