Ta bort nivå

Tar bort den aktiva nivån.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna snabbmenyn från ett infogat lager och välj Ta bort lager


Stötta oss!