Radera sida

Tar bort den aktuella bilden eller sidan.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide - Delete Slide.


På snabbmenyn för en bild eller sida finns bland annat följande kommandon:

Byter namn på den markerade .

Stötta oss!