Duplicate

Gör en eller flera kopior av ett markerat objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Edit - Duplicate.

Skift+F3


Duplicate dialog

Duplicera objekt

Antal kopior

Ange det antal kopior du vill göra.

Värden från markering

Icon Values

Anger värden för bredd och höjd på det markerade objektet i rutorna X-axel och Y-axel samt objektets fyllningsfärg i rutan Start. Det markerade objektets rotationsvinkel anges inte.

Placering

Anger position och rotation för ett duplicerat objekt i förhållande till det markerade objektet.

X-axel

Ange det vågräta avståndet mellan objektets och det duplicerades objektets mittpunkter. Positiva värden innebär att det duplicerade objektet flyttas åt höger, och negativa värden att det flyttas åt vänster.

Y-axel

Ange det lodräta avståndet mellan det markerade objektets och det duplicerade objektets mittpunkter. Positiva värden innebär att det duplicerade objektet flyttas nedåt, och negativa värden att det flyttas uppåt.

Vinkel

Ange den vinkel (mellan 0 och 359 grader) som du vill rotera det duplicerade objektet med. Positiva värden roterar det duplicerade objektet medsols och negativa värden roterar det duplicerade objektet motsols.

Förstoring

Här kan du välja om kopian ska infogas i originalstorlek eller om den ska förminskas eller förstoras.

Bredd

Ange hur mycket det duplicerade objektets bredd ska ökas eller minskas.

Höjd

Ange hur mycket det duplicerade objektets höjd ska ökas eller minskas.

Färger

Anger färger för det markerade objektet och det duplicerade objektet. Om du gör mer än en kopia så definierar de här färgerna start- och slutpunkt för en färggradient.

Starta

Välj en färg för det markerade objektet.

Slut

Välj en färg för det duplicerade objektet. Om du gör mer än en kopia så används den här färgen i den senaste kopian.

Standard

Återställer värdena i dialogrutan till hur de är vid en nyinstallation.

warning

Ingen bekräftelseruta visas innan standardvärdena återställs.


Stötta oss!