Navigator

Öppnar Navigator, där du snabbt kan hoppa till andra sidor eller flytta mellan öppna filer.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Symbolen Tips

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


Penna

Ändrar muspekaren till en penna som du kan använda för att skriva på sidor under en presentation. Det går inte att ändra pennans färg.

Ikon

Penna

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

Draläge

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

Infoga som hyperlänk

Symbol

Infoga som länk

Icon

Infoga som kopia

Infoga som hyperlänk

Infogar sidor som en hyperlänk (URL) på den aktiva sidan.

Infoga som länk

Inserts slides as a link into the active slide.

Infoga som kopia

Infogar en kopia av en sida eller ett namngivet objekt på den aktiva sidan.

Visa former

I undermenyn kan du välja att visa en lista med alla former eller endast namngivna former. Använd dra och släpp i listan för att arrangera om formerna. När du anger fokus till en bild och trycker på tangenten Tabb, markeras nästa form i definerad ordning.

Befintliga sidor

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

Öppnade dokument

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Stötta oss!