Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till kurva

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till polygon

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till 3D

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till 3D-rotationsobjekt

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till bitmap

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till metafil

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till kontur

Från menylisten:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

Från kontextmenyn:

Choose Arrange - In Front of Object

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

Från verktygslisterna:

Icon In Front of Object

Framför objektet

Från menylisten:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

Från kontextmenyn:

Choose Arrange - Behind Object

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

Från verktygslisterna:

Icon Behind Object

Bakom objektet

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Placering - Omvänd

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

Byt

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Kombinera.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Markera ett kombinerat objekt, öppna snabbmenyn och välj Upphäv kombination.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Markera en eller flera linjer, öppna snabbmenyn och välj Förbind.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Markera en linje som är skapad som förbindelse mellan två linjer, öppna snabbmenyn och välj Bryt ner.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Sammansmält.

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Dra ifrån.

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Skär av.

Stötta oss!