Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till kurva

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till polygon

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till 3D

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till 3D-rotationsobjekt

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till bitmap

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till metafil

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till kontur

Choose Shape - Arrange - In Front of Object (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Placering - Framför objektet

Öppna verktygsraden Placering på verktygsraden Ritverktyg och klicka på:

Symbol

Framför objektet

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Placering - Bakom objektet

Öppna verktygsraden Placering på verktygsraden Ritverktyg och klicka på:

Symbol

Bakom objektet

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Placering - Omvänd

Öppna verktygsraden Placering på verktygsraden Ritverktyg och klicka på:

Symbol

Byt

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Kombinera.

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Markera ett kombinerat objekt, öppna snabbmenyn och välj Upphäv kombination.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Markera en eller flera linjer, öppna snabbmenyn och välj Förbind.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Markera en linje som är skapad som förbindelse mellan två linjer, öppna snabbmenyn och välj Bryt ner.

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Sammansmält.

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Dra ifrån.

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Skär av.

Stötta oss!