Bildskärmspresentation-menyn

Choose View - Slide Transition

Välj Infoga - Animerad bild

Välj Bildskärmspresentation - Animation.

På verktygsraden Ritverktyg klickar du på

Symbol

Anpassad animering

Välj Bildspel - Bildspelinställningar

Välj Bildspel - Anpassat bildspel

Stötta oss!