Verktyg-menyn

Choose Tools - Language - Hyphenation.

Välj Presentation - Anpassad presentation och klicka på Ny.

Från menylisten:

Choose Tools - Presentation Minimizer.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Slide Show - Minimize Presentation.

On the Slide Show menu of the Slide Show tab, choose Minimize Presentation.

Från verktygslisterna:

Icon Presentation Minimizer

Presentation Minimizer

Stötta oss!