Format-menyn

Välj Dimensionering på snabbmenyn för en måttlinje.

Klicka på ikonen Måttlinje på ikonraden Linjer och pilar.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Stötta oss!