Infoga-menyn

Välj Infoga - Duplicera sida

Menyn Infoga - Sidor från disposition

Menyn Infoga - Översiktssida

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Öppna en snabbmeny och välj Infoga stödpunkt/-linje

Markera en stödpunkt eller stödlinje, öppna snabbmenyn och välj Redigera stödpunkt/stödlinje

Choose Insert - Table

På verktygsraden Infoga klickar du på

Icon Insert Table

Table

Choose

På verktygsraden Infoga klickar du på

Icon Insert Slide from File

Menyn Infoga - Fält

Menyn Infoga - Fält - Datum (fast)

Menyn Infoga - Fält - Datum (variabelt)

Menyn Infoga - Fält - Klockslag (fast)

Menyn Infoga - Fält - Klockslag (variabelt)

Menyn Infoga - Fält - Sidnummer

Menyn Infoga - Fält - Författare

Menyn Infoga - Fält - Filnamn

Stötta oss!