Redigera-menyn

Välj Redigera - Duplicera

Skift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

Välj Redigera - Radera bild

Öppna snabbmenyn från ett infogat lager och välj Ta bort lager

Välj Redigera - Fält...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Stötta oss!