Redigera-menyn

Välj Redigera - Duplicera

Skift+F3

Välj Redigera - Övertoning (gäller bara LibreOffice Draw)

Välj Redigera - Radera bild

Öppna snabbmenyn från ett infogat lager och välj Ta bort lager

Välj Redigera - Fält...

Klicka på ikonen Punkter på verktygsraden Teckning

Please support us!