Så här kommer du åt kommandot

Symbol

Rektangel

Symbol

Ellips

Symbol

Kurva

Symbol

Justering

Symbol

Placering

Stötta oss!