Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Text.


Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan Àr fetstilt tas formateringen bort.

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Genomstrykning

Ritar en linje genom den markerade texten, eller genom ett helt ord om markören befinner sig i ordet.

Overline

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Upphöjd

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

NedsÀnkt

Minskar storleken pÄ markerad text och sÀnker ned den under baslinjen.

Shadow

Tillför en skugga snett nedÄt höger om markerade tecken.

Outline

Visar konturen för valda tecken. Denna effekt Àr inte tillgÀnglig för alla teckensnitt.

UPPERCASE

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

lowercase

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Cycle Case

Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.

Sentence case

Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.

Capitalize Every Word

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

tOGGLE cASE

Toggles case of all selected characters.

Stöd för asiatiska sprÄk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Half-width

Changes the selected Asian characters to half-width characters.

Full Width

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.

Katakana

Changes the selected Asian characters to Katakana characters.

Please support us!