Testa kontoinställningar

När du anger inställningar på fliken LibreOffice Writer – Kopplad utskrift med e-post kan du testa inställningarna genom att klicka på knappen Testa inställningar.

(Listruta med resultat)

I den översta listan visas resultatet från testsessionen.

Fel

I listrutan Fel finns en förklaring till de fel som kan inträffa när du testar inställningarna.

Stopp

Klicka på knappen Stopp om du vill avsluta en testsession manuellt.

Please support us!