Online-uppdatering

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Online Update.


note

Online Update is a module that is installed by default.


Online Update Options

Sök efter uppdateringar automatiskt

Markera om du vill låta utföra regelbundna online-uppdateringar. Välj sedan hur ofta LibreOffice ska söka efter online-uppdateringar. LibreOffice söker varje dag, vecka eller månad så fort en fungerande Internet-anslutning upprättas. Om du ansluter till Internet via en proxyserver ställer du in proxy under – Internet – Proxy.

When an update is available, an icon in the menu bar Update Icon displays some explaining text. Click the icon to proceed.

Om du inaktiverar sökningen tas ikonen bort från menyraden.

Varje dag

En kontroll utförs en gång per dag.

Varje vecka

En sökning utförs en gång i veckan. Detta är standardinställningen.

Varje månad

En kontroll utförs en gång i månaden.

Kontrollera nu

En kontroll utförs nu.

Download Destination

Visar den mapp som valts för lagring av hämtade filer.

Download updates automatically

Enable the automatic download of updates to the specified folder.

Change

Click to select the destination folder for downloaded files.

User Agent

Enable the check to send information about your LibreOffice version, operating system and basic hardware. This information is used to optimize the download.

Stötta oss!