Tillförlitliga källor

Anger inställningen för makrosäkerhet för betrodda certifikat och betrodda filplatser.

Tillförlitliga certifikat

Visar en lista över tillförlitliga certifikat.

Visa

Öppnar dialogrutan Visa certifikat för det markerade certifikatet.

Ta bort

Tar bort det markerade certifikatet från listan över tillförlitliga certifikat.

Tillförlitliga sökvägar

Dokumentmakron körs bara om de har öppnats från någon av följande platser.

Lägg till

Öppnar en dialogruta för mappmarkering. Välj en mapp från vilken alla makron tillåts köras.

Ta bort

Tar bort den markerade mappen från listan över tillförlitliga filplatser.

Stötta oss!