Säkerhetsnivå

Markera en nivå med makrosäkerhet från ett av fyra alternativ. Alternativen kan vara olika beroende på säkerhetsnivå. Makron som tillåts köras vid en högre säkerhetsnivå tillåts också att köras på alla andra lägre nivåer.

Mycket hög

Det går bara att köra makron från betrodda filsökvägar. Alla andra makron inaktiveras, oavsett om de är signerade eller inte.

Tillförlitliga filplatser kan ställas in på fliken Tillförlitliga källor. Alla makron från en tillförlitlig filplats tillåts köras.

Hög

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Tillförlitliga källor kan ställas in på fliken Tillförlitliga källor. Det är bara signerade makron från tillförlitliga källor som får köras. Dessutom får alla makron från en tillförlitlig filplats köras.

Medium

Du måste bekräfta innan du kör makron från okända källor.

Tillförlitliga källor kan ställas in på fliken Tillförlitliga källor. Signerade makron från tillförlitliga källor får köras. Dessutom får alla makron från en tillförlitlig filplats köras. För alla andra makron krävs ditt godkännande.

Låg (rekommenderas inte)

Alla makron körs utan godkännande. Använd bara den här inställningen om du är säker på att alla dokument som öppnas är säkra.

Ett makro kan vara inställt att starta automatiskt, och kan utföra åtgärder som kan vara skadliga, som att ta bort eller byta namn på filer. Inställningen rekommenderas inte när du öppnar dokument som andra har skapat.

Stötta oss!