Klassökväg

Du använder den här dialogrutan när du lägger till mappar och arkiv i Java-klassökvägen. Dessa sökvägar gäller för valfri JRE som du startar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Tilldelade mappar och arkiv

Anger var Java-klasser eller Java-klassbibliotek finns. Den nya klassökvägen börjar gälla när du startar om LibreOffice.

Varningssymbol

Java-klasser som öppnas via klassökvägen genomgår ingen säkerhetskontroll.


Lägg till arkiv

Markera en arkivfil i jar- eller zip-format och lägg till filen i klassökvägen.

Lägg till mapp

Markera en mapp och lägg till mappen i klassökvägen.

Ta bort

Markera ett arkiv eller en mapp i listan och klicka på Ta bort om du vill ta bort objektet från klassökvägen.

Stötta oss!