Avancerat

Anger stödalternativ för javaprogram i LibreOffice, inklusive vilken JRE (Java Runtime Environment) som ska användas. Du kan även ange om du vill använda experimentella (instabila) funktioner så som makroinspelning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Options Advanced Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Java-alternativ

note

The current list of LibreOffice modules and resources that depends on Java is available in the wiki.


Använd en Java runtime-miljö

Gör att du kan köra Java-program i LibreOffice. När ett Java-program försöker att få tillgång till hårddisken visas ett meddelande.

Runtime-miljöer för Java (JRE) är redan installerade:

Välj den JRE-version som du vill använda. I vissa system tar det en minut innan listan har fyllts. I vissa system måste du starta om LibreOffice för att den nya inställningen ska börja gälla. Sökvägen till JRE visas under listrutan.

You can override the default JRE of the operating system with one of the following alternatives:

Lägg till

Lägg till sökvägen till rotmappen för en JRE på datorn. Sökvägen anges i följande dialogruta.

Parametrar

Öppnar dialogrutan Startparametrar för Java.

Klassökväg

Öppnar dialogrutan Klassökväg.

Optional Features

Aktivera experimentella funktioner

Enables features that are not yet complete or may contain known bugs. The list of these features is different version by version, or even it can be empty.

Aktivera makroinspelning

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Expert Configuration

Opens the Expert Configuration dialog for advanced settings and configuration of LibreOffice.

Stötta oss!