Databaslänk

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

Databasfil

Ange sökvägen och filnamnet för databasfilen. Namnet på filen måste ha filnamnstillägget *.odb.

Välj ut

Öppnar en dialogruta där du kan välja databasfilen.

Registrerat namn

Ange ett namn på databasen. I LibreOffice används det här namnet för att få åtkomst till databasen.

Stötta oss!