Databaser

Lägg till, ändra eller ta bort poster i listan över registrerade databaser. Du måste registrera en databas i LibreOffice för att kunna visa den i fönstret Visa - Datakällor.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Base - Databases.


Registrerade databaser

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

Nytt

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

Radera

Removes the selected entry from the list.

Redigera

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Stötta oss!