Anslutningar

Definierar hur anslutningar till datakällor hanteras.

Funktionen Anslutningar används för att ange att anslutningar som inte längre används ska frigöras först efter en viss tidsperiod. Om en ny anslutning till datakällan behövs under den tidsperioden så kan den lediga anslutningen användas.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Anslutningspool

Poolning av anslutningar

Anger om den markerade förbindelsen ska poolas.

Kända drivrutiner i LibreOffice

Visar en lista över definierade drivrutiner och anslutningsdata.

Aktuell drivrutin

Den markerade drivrutinen visas under listan.

Aktivera poolning av anslutningar för denna drivrutinen

Välj en drivrutin i listan och markera kryssrutan Aktivera poolning av anslutningar för denna drivrutinen för att återanvända kopplingar till datakällan.

Timeout (sekunder)

Definierar hur länge (i sekunder) som en anslutning kan vara poolad innan den frigörs. Tidsvärdet kan vara mellan 30 och 600 sekunder.

Stötta oss!