Alternativ för datakällor

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Base.


Anslutningar

Definierar hur anslutningar till datakällor hanteras.

Databaser

Lägg till, ändra eller ta bort poster i listan över registrerade databaser. Du måste registrera en databas i LibreOffice för att kunna visa den i fönstret Visa - Datakällor.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!