Komplex textlayout

Definierar alternativen för dokument med komplex textlayout.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Language Settings - Languages - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

Språk som använder komplex textlayout

Sekvenskontroll

I språk som t.ex. thailändska finns det regler som anger att vissa tecken inte får förekomma intill varandra. OM SIC (Sequence Input Checking) är aktiverad tillämpas de här reglerna i LibreOffice.

Använda sekvenskontroll

Aktiverar sekvensinmatningskontroll för språk som exempelvis thailändska.

Begränsad

Förebygger utskrift och användning av förbjudna teckenkombinationer.

Markörkontroll

Markera vilken typ av textmarkörrörelse och textmarkering för blandad text (textriktingen höger till vänster blandad med vänster till höger) som du vill använda.

Logisk

Om du trycker på höger piltangent flyttas textmarkören mot slutet av den aktuella texten. Om du trycker på vänster piltangent flyttas textmarkören mot början av den aktuella texten.

Visuell

Om du trycker på höger piltangent flyttas textmarkören åt höger. Om du trycker på vänster piltangent flyttas textmarkören åt vänster.

Allmänna alternativ

Siffror (bara i text)

Markerar siffertypen som används i text, text i objekt, fält och kontroller, i alla LibreOffice-moduler. Endast cellinnehåll i LibreOffice Calc är opåverkat.

Den här inställningen sparas inte i dokumentet utan i LibreOffice-konfigurationen.

Stötta oss!