Asiatisk layout

Definierar typografiska standardinställningar för asiatisk text.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Language Settings - Asian Layout.


Options Asian Dialog Image

Kerning

Definierar standardinställning för kerning mellan enskilda tecken.

Western text only

Anger att kerning endast används vid västerländsk text.

Västliga tecken och asiatisk interpunktion

Anger att kerning tillämpas på både västerländska texter och asiatisk interpunktion.

Teckenavstånd

Anger standardinställningar för teckenavstånd i asiatiska texter, celler och ritobjekt.

Ingen kompression

Anger att ingen komprimering kommer att användas.

Komprimera bara interpunktion

Anger att endast interpunktion komprimeras.

Komprimera interpunktion och japansk Kana

Anger att interpunktion och japansk kana komprimeras.

Start- och sluttecken

Definierar standardinställningar för det 'första' och 'sista' tecknet. I den dialogruta som visas när du väljer Format -Asiatisk typografi kan du ange om listan på otillåtna tecken ska gälla tecknen i början eller i slutet på en rad i ett stycke.

Språk

Anger vilket språk som du vill definiera första och sista tecknen.

Standard

När du markerar Standard fylls följande två textrutor med standardtecknen för det markerade språket:

Inte i början av rad:

Anger de tecken som inte får visas ensamma i början eller slutet av en rad. Om ett tecken som du skriver här hamnar i början av en rad efter en radbrytning, kommer tecknet automatiskt att flyttas till slutet av föregående rad. Om ett utropstecken t.ex. finns i listan Inte i början av rad, kommer det tecknet aldrig att visas i början av en rad om det står i slutet av en mening.

Inte i slutet av rad:

Anger de tecken som inte får visas ensamma i slutet av en rad. Om ett tecken som du skriver här hamnar i slutet av en rad på grund av en radbrytning, kommer tecknet automatiskt att flyttas till början av nästa rad. Om en valutasymbol t.ex. finns i listan Inte i slutet av rad kommer det tecknet aldrig att visas i slutet av en rad om symbolen står framför ett belopp.

Stötta oss!