Alternativ för språkinställningar

Definierar egenskaper för övriga språk.

Symbolen Info

FlikarnaSökalternativ för japanska och Asiatisk layout är endast tillgängliga om alternativet Stöd för asiatiska språk på fliken Språkhar aktiverats och dialogrutan Alternativhar öppnats sedan alternativet aktiverats. Fliken Komplex textlayoutär endast tillgänglig om alternativet Stöd för komplex textlayout är aktivt.


Så här använder du det här kommandot...

Choose - Language Settings.


Språk

Definierar standardspråken och vissa andra språkinställningar för dokument.

Lingvistik

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

Sökalternativ för japanska

Definierar sökalternativ för japanska.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Asiatisk layout

Definierar typografiska standardinställningar för asiatisk text.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Komplex textlayout

Definierar alternativen för dokument med komplex textlayout.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!