Alternativ för språkinställningar

Defines the properties for additional languages.

note

FlikarnaSökalternativ för japanska och Asiatisk layout är endast tillgängliga om alternativet Stöd för asiatiska språk på fliken Språkhar aktiverats och dialogrutan Alternativhar öppnats sedan alternativet aktiverats. Fliken Komplex textlayoutär endast tillgänglig om alternativet Stöd för komplex textlayout är aktivt.


Så här använder du det här kommandot...

Choose - Languages and Locales.


Språk

Definierar standardspråken och vissa andra språkinställningar för dokument.

Lingvistik

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

Sökalternativ för japanska

Definierar sökalternativ för japanska.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Asiatisk layout

Definierar typografiska standardinställningar för asiatisk text.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Komplex textlayout

Definierar alternativen för dokument med komplex textlayout.

LanguageTool Server Options

Defines the properties for the LanguageTool server.

DeepL Server Options

Defines the properties for the DeepL server.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!