Språk

Definierar standardspråken och vissa andra språkinställningar för dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Language Settings - Languages.


Options Language Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Språk för

Användargränssnitt

Välj det språk som ska användas för användargränssnittet, t.ex. på menyer, i dialogrutor och i hjälpfiler. Du måste installera minst ett extra språkpaket eller en flerspråkig version av LibreOffice.

Om du anger "Standard" så väljs det språk som används i operativsystemets användargränssnitt. Om språket inte är tillgängligt i installationsprogrammet för LibreOffice så blir det språk som används i installationsprogrammet för LibreOffice standardspråk.

Regionala inställningar

Anger regionala inställningar (språkvariant). Inställningen påverkar talformatering, valutaenheter och måttenheter.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

Ändringar i det här fältet verkställs omedelbart. Vissa formateringar som beror på standardinställningar ändras däremot bara om dokumentet laddas om.

Standardvaluta

Anger vilken valuta som ska användas som standard för valutaformat och valutafält. Om du ändrar språkvarianten ändras standardvalutan automatiskt.

Posten "standard" står för valutaformatet som har tilldelats den valda språkvarianten.

Om du ändrar värdet i fältet Standardvaluta kommer ändringarna att genomföras i alla öppna dokument och kommer att innebära att motsvarande ändringar görs i de dialogrutor och ikoner som styr valutaformatering i dessa dokument.

Decimaltecken - Samma som språkvariant

Anger att det decimaltecken som anges i systemet ska användas när du trycker på respektive tangent på det numeriska tangentbordet.

Om den här kryssrutan är aktiverad infogas det tecken som visas efter "Samma som språkvariant" när du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet. Om kryssrutan inte är aktiverad infogas det tecken som anges med tangentbordets drivrutin.

Godkända datummönster

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Standardspråk för dokument

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

Välja dokumentspråk

warning

Rättstavningskontrollen för det valda språket fungerar endast om du har installerat motsvarande språkmodul. Om rättstavningskontrollen är aktiverad för ett visst språk visas en bockmarkering framför språket.


Västligt

Anger vilket språk som används av rättstavningsfunktionen vid västerländska alfabet.

Visa komponenter för östasiatiska texter.

Aktiverar stöd för asiatiska språk. Du kan nu ändra motsvarande asiatiska språkinställning i LibreOffice.

Om du vill skriva på kinesiska, japanska eller koreanska kan du aktivera stöd för dessa språk i användargränssnittet.

Asiatiskt

Anger det språk som används av rättstavningsfunktionen vid Asiatiska alfabet.

Visa komponenter för dubbelriktat text

Aktiverar stöd för komplex textlayout. Nu kan du ändra inställningarna för komplex textlayout i LibreOffice.

Språk som använder komplex textlayout

Complex text layout

Anger det språk som används av rättstavningsfunktionen vid komplex textlayout (CTL).

Bara för det aktuella dokumentet

Anger att inställningen för standardspråk endast ska användas i det aktuella dokumentet.

Utökat språkstöd

Ignorera systemets språkval för inmatning

Anger ifall ändringar av systemets inmatnings-/tangentbordsspråk ska ignoreras. Om ignorerat kommer ny text som skrivs att följa det språk som angivits för aktuellt stycke i dokumentet och inte systemets aktiva språk.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Stötta oss!