VBA-egenskaper

Anger allmänna egenskaper för att ladda och spara Microsoft Office-dokument som innehåller VBA-kod(Visual Basic for Applications).

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Load/Save - VBA Properties.


Options Load/Save Dialog Image

Microsoft Word 97/2000/XP

Här väljer du inställningarna för Microsoft Word-dokument.

Läs in Basic-kod

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Körbar kod

VBA-kod (Visual Basic for Applications) kommer att laddas och vara redo för att köras. Om kryssrutan inte är markerad kommenteras VBA-koden så att den kan granskas, men den körs inte.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Spara original-Basic-kod

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Om du sparar i ett annat format än Microsoft-formatet sparas inte Microsoft Basic-koden. Om dokumentet t.ex. innehåller Microsoft Basic-kod och du sparar dokumentet i LibreOffice-format, kommer du att få ett varningsmeddelande om att Microsoft Basic-koden inte kommer att sparas.

Rutan Spara original-Basic-kod har högre prioritet än rutan Läs in Basic-kod: Om båda rutorna är markerade och du redigerar den kommenterade Basic-koden i LibreOffice Basic IDE sparas original-Microsoft Basic-koden när du sparar i Microsoft-format. Ett meddelande informerar dig om detta.

Om du vill ta bort Microsoft Basic-makrovirus från Microsoft-dokumentet avmarkerar du kryssrutan Spara original-Basic-kod och sparar dokumentet i Microsoft-format. Dokumentet kommer att sparas utan Microsoft Basic-koden.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Här väljer du inställningarna för Microsoft Excel-dokument.

Läs in Basic-kod

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Körbar kod

VBA-kod (Visual Basic for Applications) kommer att laddas och vara redo för att köras. Om kryssrutan inte är markerad kommenteras VBA-koden så att den kan granskas, men den körs inte.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Spara original-Basic-kod

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Om du sparar i ett annat format än Microsoft-formatet sparas inte Microsoft Basic-koden. Om dokumentet t.ex. innehåller Microsoft Basic-kod och du sparar dokumentet i LibreOffice-format, kommer du att få ett varningsmeddelande om att Microsoft Basic-koden inte kommer att sparas.

Rutan Spara original-Basic-kod har högre prioritet än rutan Läs in Basic-kod: Om båda rutorna är markerade och du redigerar den kommenterade Basic-koden i LibreOffice Basic IDE sparas original-Microsoft Basic-koden när du sparar i Microsoft-format. Ett meddelande informerar dig om detta.

Om du vill ta bort Microsoft Basic-makrovirus från Microsoft-dokumentet avmarkerar du kryssrutan Spara original-Basic-kod och sparar dokumentet i Microsoft-format. Dokumentet kommer att sparas utan Microsoft Basic-koden.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Här väljer du inställningarna för Microsoft PowerPoint-dokument.

Läs in Basic-kod

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Spara original-Basic-kod

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Om du sparar i ett annat format än Microsoft-formatet sparas inte Microsoft Basic-koden. Om dokumentet t.ex. innehåller Microsoft Basic-kod och du sparar dokumentet i LibreOffice-format, kommer du att få ett varningsmeddelande om att Microsoft Basic-koden inte kommer att sparas.

Rutan Spara original-Basic-kod har högre prioritet än rutan Läs in Basic-kod: Om båda rutorna är markerade och du redigerar den kommenterade Basic-koden i LibreOffice Basic IDE sparas original-Microsoft Basic-koden när du sparar i Microsoft-format. Ett meddelande informerar dig om detta.

Om du vill ta bort Microsoft Basic-makrovirus från Microsoft-dokumentet avmarkerar du kryssrutan Spara original-Basic-kod och sparar dokumentet i Microsoft-format. Dokumentet kommer att sparas utan Microsoft Basic-koden.

Stötta oss!